English EN Turkish TR
Telefon

(0216) 541 44 05

Telefon
section-icon-hook

Firmamız ortaklarının, mühendislik kişiliklerinin taahhüt altına alınan işlere yansıtılması ile ANKA, firma organizasyonunda önemli aşamalar kaydetmiştir. Bunun sonucu olarak işlerin yürütülmesinde kullanılacak metodoloji gelişimini sağlamış ve bunları uygulamayı başarmıştır.

ANKA; çalışmalarında ve uygulamalarında uluslararası standartlara ve yıllar içerisinde kendi geliştirdiği ciddi kriterlere uymaktadır. Bu kriterler;

• Mimari projeler ve Teknik projelerin Uygunluğu,

• Yüksek kalitenin en ekonomik çözümü,

• Uygulamalarda gelişen teknolojinin kullanılması,

• Deneyimli ve işinin ehli personel seçimi,

• Yapım standartları ve şartnamelere tam uygunluğu,

• Uygulamaların yapı fonksiyonlarına uygunluğu,

• Yapım sonrası periyodik kontrollerdir.

Firmamız bünyesinde, inşaatın tüm unsurlarının başarılı bir planlama ve uygulama ile bütünleşmesini sağlamak amacı ile mimari-statik projelendirme ve tamamen uygulamaya dönük elektrik-mekanik birimler bulunmaktadır.

Konusunda uzmanlaşmış kadroları ile planlama aşamasından başlayıp uygulamalar ile devam eden inşaatların yüksek kalite standartlarına ulaşması sağlanmış olup, aynı zamanda ekonomik olarak uygun çözümlere ve sonuçlara varılmaktadır.

Firma yöneticilerimiz konularında uzmanlaşmış, gerek firmanın gerekse şantiyelerin yönetiminde tecrübe sahibi kişilerden oluşmaktadır.

X